В СОУ „Димитър Благоев“ се отбеляза

Международният ден за безопасен интернет


  На 10.02.2015 година, под мотото: „Мост между поколенията – да открием дигиталния свят заедно и... безопасно!“,  в конферентната зала на СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се отбеляза Международният ден за безопасен интернет.

Международният ден за безопасен интернет 5-8 клас Международният ден за безопасен интернет 9-12 клас Международният ден за безопасен интернет Международният ден за безопасен интернет Международният ден за безопасен интернет Международният ден за безопасен интернет lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

Под ръководството на Евелина Милушева и Анелия Каменова, учители по Информатика и Информационни технологии, учениците Антонина Ускова и Нанси Чолакова от 10а клас, запознаха съучениците си с основните правила, касаещи тяхното безопасно пребиваване в Интернет пространството и как по-безопасното и по-отговорно да използват онлайн технологиите.
Мероприятието завърши с дискусия на тема: „Покажи знанията си по безопасност в интернет“, в която учениците взеха активно участие.