Международният ден за безопасен интернет

СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

За поредна година в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, отбелязваме МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. Учениците, под ръководството на Евелина Милушева- гл. учител  по Информатика и ИТ,  се включиха в разработването на проекти на тема: „Заедно за по-добър интернет!“.  Мотото е „Общувай разумно в интернет!“, а акцентът е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет, върху уменията им да намират, преценяват, използват и произвеждат правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници.
По време на инициативата, учениците  се включиха в разнообразни дейности: ползи и вреди от интернет, за какво използват интернет, как да разпознаят фалшива информация, кибер полиция, търсачки за деца, кибер тормоз, нетикет, защита на личните данни и правила за безопасен интернет.

Най- добрите проекти бяха представени  пред ученици от училището.

 

bezopasen_internet (4)bezopasen_internet (6) bezopasen_internet (2) bezopasen_internet (3)bezopasen_internet (5)bezopasen_internet (7) bezopasen_internet (11)bezopasen_internet (8) bezopasen_internet (9)bezopasen_internet (10)bezopasen_internet (15)bezopasen_internet (12)jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

В СУ „Димитър Благоев“ се отбеляза

Международният ден за безопасен интернет  На 10.02.2015 година, под мотото: „Мост между поколенията – да открием дигиталния свят заедно и... безопасно!“,  в конферентната зала на СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се отбеляза Международният ден за безопасен интернет.

Под ръководството на Евелина Милушева и Анелия Каменова, учители по Информатика и Информационни технологии, учениците Антонина Ускова и Нанси Чолакова от 10а клас, запознаха съучениците си с основните правила, касаещи тяхното безопасно пребиваване в Интернет пространството и как по-безопасното и по-отговорно да използват онлайн технологиите.
Мероприятието завърши с дискусия на тема: „Покажи знанията си по безопасност в интернет“, в която учениците взеха активно участие.

Международният ден за безопасен интернетМеждународният ден за безопасен интернет 9-12 класМеждународният ден за безопасен интернет Международният ден за безопасен интернет Международният ден за безопасен интернет lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9 Международният ден за безопасен интернет 5-8 класbezopasen_internet (13)

 

 

Денят за безопасен интернет се отбелязва в цял свят.
Една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на всички континенти. Координатор на събитията е европейската мрежа от центрове за безопасен интернет Insafe чрез своите членове-национални центрове за безопасен интернет. Днес за 12-та поредна година България отбелязва Международния ден за безопасен интернет. Целта е да се насърчи по-безопасното и по-отговорно ползване на онлайн технологии, особено сред децата и младите хора по целия свят.