ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Полезна информация за зрелостника. ВАЖНИ СРОКОВЕ.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - МАЙСКА СЕСИЯ

Задължително да се носят:                       

1.  Лична карта или друг документ за самоличност        

2. Служебна бележка за допускане до ДЗИ 

3. Черен химикал

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране
06.03.2017г.-18.03.2017г.

Дати за провеждане на ДЗИ:

Български език и литература – 19 май, 2017г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит –  22 май, 2017г., начало 8:00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2017г. – 2 юни 2017г.

 

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 06.03.2017г. – 17.03.2017г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2017г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2017г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2017

5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2017г. – 04.06.2017г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2017г.

 

Сесия август-септември

 Български език и литература –  28 август, 2017г., начало 8:00ч.

 Втори държавен зрелостен изпит –  29 август, 2017г., начало 8:00ч.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода 30 август 2016г. – 5 септември 2017г.

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране
03.07.2017г.-14.07.2017г.

 

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 03.07.2017г. – 14.07.2017г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 04.08.2017г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  25.08.2017г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2017

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2017г. – 08.9.2017г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 11.09.2017г.

Друга полезна информация за матурата:

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МОН

 

Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016-2017 година

Сесия януари

-  За първа, втора, трета и четвърта степен - 26.01.2017 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016-2017 година:

Сесия юни-юли

а) За втора степен - 06.06.2017 г.

б) За трета и четвърта степен - 09.06.2017 г.

в) За първа степен - 04.07.2017 г. или 25.07.2017 г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища - ПУ, ПГ, помощни училища, ВУИ, СПИ).

 Сесия септември

-  За първа, втора, трета и четвърта степен - 08.09.2017 г.