ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СУ "Д. Благоев" гр. Доспат

Вече над 50 години нашето училище е храм на просвещението и културата. С възрожденски плам и вяра, нашите предци създават училището, като огнище на образованието, българщината и европейските ценности.

 

Dynamic CSS Menu Css3Menu.com

Dynamic CSS Menu Css3Menu.com

 

 

НОВИНИ

1

ИНОВАТИВНИ УРОЦИ

 ...още по темата

3ти март (4)

Трети март– паметна дата в нашата хилядолетна история! . ....

 ...още по темата

ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

 ...още по темата

Ученици помагат на свой съученик....

 ...още по темата

„НЕ на тормоза в училище!“ (1)

...още по темата

В СУ ,,Димитър Благоев“ – град Доспат, отбелязахме 150-та годишнина от гибелта на Васил Иванов Кунчев ...

...още по темата

СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ!

...още по темата

НГ2023

Новогодишно парти 22.12.2022г. ...

...още по темата

13 ноември – Световен ден на добротата и 16 ноември – Международен ден на толерантността...

...още по темата

1-vi Noemvri

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕНЯТ, В КОЙТО ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!!!

...още по темата

311454470_594706099118226_1335028372365681083_n

 Браво Айлин!

 ...още по темата

15.09 (11)

Честит първи учебен ден, скъпи ученици и учители!

 ...още по темата

Borislav Balganov

Млади таланти

...още по темата

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК - 07.05.2021г....

 ...още по темата

 

НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО...

 ...още по темата

 

 Училищна Телерик Академия стартира за първи път школа по дигитални науки за ученици в Доспат  ...още по темата

 

ПЛАН ПРИЕМ 2023 / 2024 година


АРХИВ НОВИНИ

ПЛАН ПРИЕМ 2023 / 2024 година

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ...
Във връзка с това е необходимо:

 • Всички ученици и родители да поддържат активна регистрацията си в електронния дневник на училището shkolo.bg, G Suite, Google Classroom.
 • Родителите да осигурят техническата възможност за участие на техните деца и да контролират участието им в дистанционната  форма на обучение.
 • За организацията на обучението на учениците от начален етап отговарят учителите по класове, така че се обръщайте към тях за съдействие.
 • За организацията на обучението по учебни предмети на учениците в прогимназиален и гимназиален етап отговарят учителите по съответните учебни предмети.

Помнете, че с общи усилия можем да се справим с всичко! Пазете се и бъдете здрави!

Нашата мисия:

- Да осигурим качествено образование, което означава непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация.· Да формираме личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
· Да акцентираме на възпитание и обучение според Държавните образователни изисквания и стандартите на ЕС.

Училището подготвя и възпитава  ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високо динамична конкурентна среда. Да създава хора-творци, професионалисти, с умения за самостоятелно учене през целия живот, с национално достойнство и европейско        самочувствие.

 • Нашата визия:

Утвърдени сме като конкурентно училище, което дава на учениците знания, помага за създаване на умения, подготвя за професионална реализация, развива национални и общочовешки добродетели.

· Непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на педагогическия колектив, който е екип от отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

· Учебно-възпитателният процес се реализира на базата на иновационност, компетентност, задълбоченост, творчески подход, ориентирано към действия обучение.

· Училището активно взаимодейства със социалната среда, проявявайки уважение към гражданските права и отговорности и противодействайки на проявите на агресивност и насилие.

 Приоритети

 • Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;
 • Извеждане на чуждоезиковата подготовка до европейско ниво;
 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИТ технологиите;
 • Повишаване качеството на обучението по природомате матическите дисциплини;
 • Издигане качеството на профилираното обучение;
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
 • Гражданско образование;
 • Осигуряване многообразия от дейности и възможности за избор на ученика;
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции.