Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Димитър Благоев“, град Доспат.

Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“

На 09.05.2017 г. от 11.00 часа в Районен съд – Девин се проведе планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на учениците от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино по темата „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“. Лекцията направи съдия Елка Хаджиева.
Тя въведе ученици в темата с исторически сведения от началото на изграждането на съдебната система в освободена България – Временните правила за устройството на съдебната част в България, издадени на 24 август 1878 г., които са основополагащи за развитие на съдебната система до създаването на първия Закон за устройство на съдилищата в България, публикуван в ДВ, бр. 47 от 2 юни 1880 г., с приемането на Търновската Конституция на 16.IV. 1879 год. в Княжество България, с която се учредяват основните държавни институции, други интересни исторически данни до настоящем. В тези исторически сведения беше отбелязано, че през месец октомври 1913 година с Указ ДВ 25 от 17.10.1913г., обн. ДВ, брой 272/30.11.1913г. се открива мирови съд в град Девин, ръководен от първия мирови съдия Ангел Балевски.
България е република с парламентарно управление. Тя е правова държава, в която съгласно Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Съдебната власт е независима. Съдилищата в България са Върховен касационен съд; Върховен административен съд; Апелативни съдилища – 5 бр.; Апелативен специализиран наказателен съд; Военно-апелативен съд; Окръжни съдилища – 27 бр. и Софийски градски съд; Специализиран наказателен съд ; Военно-окръжни съдилища – 3 бр.; Административни съдилища – 28 бр. и районни съдилища – 113 бр. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт се представлява от Висшия съдебен съвет, който осигурява и отстоява нейната независимост.
Съдия Хаджиева разясни кои лица са магистрати- съдии, прокурори и следователи. Подробно бяха посочени основни функции на съдебната власт, статута и функциите на съдиите, структура на прокуратурата, следствени органи.
Разяснени бяха правомощията на съдиите, прокурорите и следователите. Висшият съдебен съвет като върховен административен и ръководен орган на съдебната власт в Република България утвърждава Кодекса за етично поведение на българските магистрати, изготвен в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдии, прокурори и разследващи органи, както и всички други национални и международни актове, които регламентират дейността на магистратите в Република България. Съдия Хаджиева представи в резюме основните принципи, установяващи стандартите и очертаващи рамката за регулиране на поведението на магистратите във и извън службата, която изпълняват –независимост; безпристрастност; справедливост и прозрачност; вежливост и толерантност; почтеност и благоприличие; компетентност и квалифицираност; конфиденциалност.
Присъстващите ученици от трите училища – СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино с интерес изслушаха темата и ще получат за участието си удостоверения, по утвърден от ВСС образец.
На обучението се представиха две информационни рубрики „Структура на органите на съдебната власт“ и „Магистратските професии“, изготвена от ВСС – Третата власт от вътре.
Лекционният курс е насочен към всички ученици от VIII – ХII гимназиални класове, в часовете „Етика и право“ и „Часа на класа“, с цел да повиши информираността и правната култура на учениците за запознаване на статута на магистратите – съдии, прокурори и следователи.

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 

„Ден на отворените врати” в Районен съд– Девин.

Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година

На 08.12.2016 година Районен съд– Девин, за поредна година организира провеждането на „Ден на отворените врати“ с цел да запознае отблизо гражданите със структурата, функциите и дейността на съда. 
Денят на отворените врати откри председателят на Районен съд– Девин, Илияна Ферева- Зелева.
Районният съд– Девин, обяви конкурс за есе на тема „Аз и моите граждански права”. Специална комисия, начело със съдия Елка Хаджиева, оцениха есетата на 33 ученици от СУ „Христо Ботев“– Девин, „Димитър Благоев“– Доспат, и „Никола Вапцаров“– Борино.
След симулативния процес бяха връчени специално изработени плакети за трите училища, а на всеки участник грамота и значка за дейното им участие в конкурса и Деня на отворените врати. Съдия Елка Хаджиева обяви отличените творби:
Сибел Ферева, ученичка от 12 „б” клас в СУ „ Димитър Благоев”, спечели първа награда в конкурса за есе на тема: „Аз и моите граждански права”. Наградена бе с книгата по приложна психология „Седемте навика на високо ефективните хора” на Стивън Кови. Пред публиката Сибел Ферева прочете своето отличено есе.

Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Ученици от 12,,а'' клас при СОУ ,,Димитър Благоев'' се включиха с голям ентусиазъм и нарисуваха в часовете по Изобразително изкуство табло по случай 1-ви ноември - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ

През цялата учебна година се проведе обучение с учениците от 6 клас, организирано от г-жа Гадженакова, инспектор при РУП Девин - отдел детска педагогическа стая. Всички ученици успешно завършиха в края на учебната година и получиха дипломи.

policeiska akademia (2)policeiska akademia (3) policeiska akademia (4) policeiska akademia (1) lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9


Европейският ден на езиците

По случай 26 септември- Европейският ден на езиците, ученици от СОУ „ Димитър Благоев”- град Доспат с преподавател Светослава Джинсова, изготвиха информационен кът. Европейският ден на езиците, който се организира съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа, се отбелязва ежегодно от 2001 г. насам. Съветът на Европа подпомага и популяризирането на многобройни инициативи за повишаване на осведомеността в своите 47 държави членки като част от кампанията „Говори с мен!“, начело на която е Европейският център за съвременни езици в Грац, Австрия. Целта на проявите е хората от всички възрасти, учащи се или не, да бъдат насърчени да се захванат с изучаването на чужди езици, както и да се отдаде дължимото на културното и езиковото многообразие.


 

ПРОЛЕТЕН СПЕКТАКЪЛ


„ВСЯКО ДЕТЕ Е НЕПОВТОРИМО И ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ШАНС ДА НАПРАВИ СВОЯ УНИКАЛЕН ПРИНОС ЗА СВЕТА”

След дългата зима най-накрая дойде и пролетта. Това е любимсезон на повечето от нас, защото природата се събужда и навсякъде около нас е цветно и зелено, птичките огласят навред със своите трели. През пролетта са и едни от най-красивите празници. Вдъхновени от всичко това, решихме да продължим започнатото през месец декември 2011година и подготвихме спектакъл под наслов „Пролетна магия”, който е съвместна продукция на учениците от Ресурсната група и СИП „Художествено слово” към СОУ „Димитър Благоев” , град Доспат. Основната цел на спектакъла „Пролетна магия” е насочена към подобряване на подкрепящата среда, интегрирането и включването на децата със специални образователни потребности в социалния живот. Винаги сме смятали, че милосърдието и готовността да отдадеш най-доброто от себе си на другите , трябва да е водещо в отношенията на хората. Дейностите ни са съсредоточени в провеждане на творчески занимания в областта на изкуството, с цел използване възможностите на творчеството за духовното израстване на учениците. Налице са умения у учениците да формират социални качества у себе си – умения за работа в екип, толерантност, солидарност в групата, взаимопомощ, налице е едно позитивно приятелство.

.

 
Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0