УЧЕНИЧЕСКИ ИЗЯВИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.

Ученици от СУ „Димитър Благоев” -гр. Доспат , СУ „Христо Ботев” -гр. Девин, и СУ „Никола Йонков Вапцаров”- с. Борино - партньори на Районен съд – Девин, по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, взеха участие в Деня на отворени врати на ВСС в гр. София. 
Учениците се срещнаха с представляващия ВСС Боян Магдалинчев, който поздрави участниците, гостите и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, които представиха статута, правомощията и функциите на ВСС.
Учениците участваха в симулиран избор, чрез който в реална среда бяха запознати с работата в заседания на ВСС и със системата за електронно гласуване. Учениците и техните преподаватели бяха посрещнати и приветствани от съдия Лидия Евлогиева в сградата на Съдебната палата . 

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.

Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици от Доспат, Девин и Борино
В чест на 140 години от Търновската конституция, ученици от ІХ, Х и ХІ клас от СУ „Димитър Благоев" взеха участие в обучение, организирано от Районен съд - гр. Девин, а в Х клас се прове открит урок, посветен на приемането на Търновската конституция. Обучението протече в рамките на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. Конституцията беше представена като основен закон, който зачитайки принципите хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост урежда правата на личността, нейното достойнство и сигурност. 
Прроведе се дискусия по въпросите: „Какви права имаме?“ и „Към кой орган следва да се обърнем в случаите, когато те са нарушени?“.
Учениците споделиха интересни разсъждения по поставените въпроси и казуси.

Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици. Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици. Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици. Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици. Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици.Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици. jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 

 

Една полезна и вълнуваща среща.

В СУ „Димитър Благоев“ се проведе полезна и вълнуваща среща на учениците от дванадесети клас с инспектор от Детска педагогическа стая при ОД МВР – Смолян – Николай Митрев и инспектор Илия Гадженаков- инспектор от РУ на МВР, град Девин. Младежите получиха компетентна информация от специалистите за наказателната отговорност при употребата, производството и разпространението на наркотични вещества, за рисковете при шофирането под въздействието на наркотични вещества и алкохол и за опасностите при ползване на информационни и комуникационни технологии.

57306117_2343367719058933_2850008081352359936_n 

Една полезна и вълнуваща среща. 57213862_2343367949058910_2996274575597109248_n57504561_2343367862392252_723634893396901888_n 57650911_2343367709058934_3158451591506296832_n57160976_2343367715725600_3585615513914441728_njquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците

Mероприятие, организирано от РЗИ-Смолян

Днес, 17.04.2019г., в СУ „Димитър Благоев ", град Доспат, се проведе мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците. Участие взеха ученици от целодневна организация на учебния ден. Победителите получиха награди, а Община Доспат подари топки на участвалите класове.

Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците

Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на учениците Мероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеМероприятие, организирано от РЗИ-Смолян с цел насърчаване физическата активност на ученицитеjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 Баба Марта бързала, мартенички вързала!

БАБА МАРТАБАБА МАРТАБАБА МАРТАБАБА МАРТАБАБА МАРТА БАБА МАРТА БАБА МАРТА БАБА МАРТА БАБА МАРТАБАБА МАРТАБАБА МАРТА БАБА МАРТА
jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

БАБА МАРТА

С много усмивки и пожелания за здраве започна месец март в СУ ,,Димитър Благоев“, град Доспат! Той донесе пълна кошница с мартенички и лакомства. Нарече всички да са здрави, усмихнати и много ученолюбиви. Първомартенско емоционално настроение внесоха учителите и учениците от начален етап.

БАБА МАРТАБАБА МАРТАБАБА МАРТА

началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

Дарителска кампания

12а

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА, ЗА ВАШАТА СЪПРИЧАСТНОСТ И ДОБРОТА!
Учениците от 12 клас на СУ „Димитър Благоев“ и техните класни ръководители благодарят на всички хора, които се включиха в дарителската кампания за набиране на парични средства за нуждаещото се семейство от с. Змейца, което загуби своя дом при пожар. Благодарение на щедростта, милосърдието и добротата Ви успяхме да съберем сумата от 2 862 лева!!!

Благодарим на всички хора с добри сърца!!!

началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

Ден на отворените врати в Районен съд – Девин

Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин.
Денят на отворените врати на институцията е посветен на Международния ден за правата на човека на 10 декември.
Районният съд в Девин провежда ежегодно Ден на отворените врати. Тази година съдебната палата в Девин посрещна 60 ученици от училищата в региона – СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.

Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – ДевинУченици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – ДевинУченици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – ДевинУченици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – ДевинУченици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин Ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр.Доспат, участваха в Ден на отворените врати в Районен съд – Девин jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

„Световен ден  за почитане паметта на хората загубили живота си  при Пътно транспортни проишествия/ПТП/

Всяка година през месец ноември се отбелязва „Световен ден  за почитане паметта на хората загубили живота си  при Пътно транспортни проишествия/ПТП/”
На 20.11.2018 година, в извънреден час на класа се проведе беседа на тема „Почитане паметта на жертвите при ПТП”, като се изказа благодарност към Институциите грижещи се за опазване живота на хората пострадали при ПТП. Органите на МВР, лекари, мед.сестри, пожарникари и всички хора оказали съдействие за спасяване на човешки животи.

 

„Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/„Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/„Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/ „Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/ „Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/ „Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/ „Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/ „Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/„Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/„Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/ „Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/„Световен ден за почитане паметта на хората загубили живота си при Пътно транспортни проишествия/ПТП/

началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 

16 ноември – Международен ден на толерантността

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

16 ноември – Международен ден на толерантността 16 ноември – Международен ден на толерантността 16 ноември – Международен ден на толерантността16 ноември – Международен ден на толерантността16 ноември 	<!-- Start VisualLightBox.com BODY section id=15 -->

	<div id=16 ноември – Международен ден на толерантността16 ноември – Международен ден на толерантността16 ноември – Международен ден на толерантността

началоjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

– Международен ден на толерантността"jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5

 

5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.

Усмивката деня ми украсява,  обагря го със топли цветове,  в очите на децата заживява, във техните вълшебни светове...И вярвам, нещо ново ще се случи, звездите детски сгряват моя ден.  От тях таз ценна истина научих – с усмивката човек е възроден!

5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА. 5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА. 5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.Учениците от СУ „Димитър Благоев“ отбелязаха световния ден на усмивката.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УСМИВКАТА.jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

„Розите на България“

СУ „ Димитър Благоев“, град Доспат, се присъедини към инициативата „Розите на България“, която е първа по рода си за честването, организирано от Министерството на образованието и науката и българските общности зад граница, посветено на българския език, българската азбука и култура и на българите по света.
В двора на училището се изви пъстро хоро от ученици, учители, родители и гости - привърженици на идеята.Честит празник на Светите братя Кирил и Методий!

Министерство на образованието и науката организира инициативата „Розите на България“ съвместно с българските общности зад граница с участието на организации, към които функционират български неделни училища в чужбина. Тя е посветена на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий.
Инициативата „Розите на България“ е в партньорство с Министерството на външните работи и съответните дипломатически представителства, Министерството на културата и Държавната агенция за българите в чужбина.

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5

още снимки от събитието .....

  начало

9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление

 Ha 09.05.2018 година, в сградата на Районен съд – град Девин, по случай Деня на Европа и Деня на ученическото самоуправление и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие, Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“, се проведе планирано обучение на учениците от 9 - 11 клас, по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите.“ Темата беше представена от съдия Елка Хаджиева под формата на лекция, излъчени бяха и видеофилмите „Структура на органите на съдебната власт“ и „Магистратските професии“. Учениците се запознаха с работата, която извършват съдиите – магистрати, прокурорите, съдията по вписванията и ДСИ, както и с естеството на работата в съдебно деловодство и служба по вписванията. Всички участници в ученическото самоуправление получиха грамоти, а присъстващите на лекцията -удостоверения .

9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (1)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (5) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (2) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (3) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (4)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (9)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (6) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (7)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (11)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (12) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (8)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (14)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (15)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (10)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (18)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (13)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (16) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (21)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (17)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (19)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (24) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (20)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (22)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (27) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (23)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (28)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (25)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (30) 9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (26)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (31)9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление (29)jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

Гората е живот!

Пазете гората, защото тя е нашето здраве! Пазете гората, защото тя е дом на всички нас! Пазете гората, защото тя е нашият душевен мир и покой! В присъствието на инж. Евелина Кадиева и инж. Антонина Паликарова от Държавно горско стопанство - гр. Доспат, учениците от 4-клас при СУ,,Димитър Благоев" - гр.Доспат, заедно с г-жа Ружа Кукунджиева, г-жа Александра Айвазова, г-жа Ваня Мутафчева и Клуб „Млад еколог“ започнаха празника във връзка със ,,Седмицата на гората".

Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
Гората е живот!
jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

начало

 

Весело е на сърцето. Гората е живот!

Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората!

Весело е на сърцето,  ето дойде пролетта! 
Слънце грее на небето,  вредом лей се светлостта. 

Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората!"Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората! Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората! Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората! Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората! Учениците от 4-ти клас заедно с г-жа Ружа Кукунджиева и Александра Айвазова посрещнаха пролетта в гората! jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9 Гората е живот!

начало

 

Да запазим децата на пътя

27.03.2018 год. в сградата на СУ ”Димитър Благоев”, гр. Доспат ученици от пети, шести и седми клас се проведе общински кръг на националната викторина по безопасност на движението по пътя под наслов „Да запазим децата на пътя”, организирана от Регионално управление на образованието – Смолян, СБА – Смолян, община Доспат и ОД на МВР – сектор КАТ. Викторината „Да запазим децата на пътя” е част от националния календар на министерството на образованието за извън класни дейности за учебната 2017/2018 год. Тя допринася за изграждането на умения и навици у децата за правилни действия в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.
На състезанието се явиха пет отбора.
СУ ”Димитър Благоев”, Доспат –ръководител Милен Танев
ОУ ”Васил Левски”, с. Змейца –ръководител Асен Младенов
ОУ ”Никола Йонков Вапцаров”, с. Барутин- Деян Хаджиев
ОУ ”Христо Ботев,” с. Късак – Асан Зюлямов
ОУ ”Васил Левски", с. Чавдар – Първан Тисовски
Проведоха се три кръга
1. Решаване на листовки
2. Викторина
3. Практическа задача-Откриване на неизправности по велосипед и подреждане на пъзел.

След финала на трети кръг комисия от специалисти класира по точки отборите както следва:
1. СУ ”Димитър Благоев”, гр. Доспат;
2. ОУ ”Христо Ботев”, с. Късак;
3. ОУ ”Васил Левски ", с. Чавдар;
4. ОУ ”Васил Левски”, с. Змейца;
5. ОУ ”Никола Йонков Вапцаров”, с. Барутин;
От името на кмета на община Доспат инж.Елин Радев участниците бяха приветствани от инж.Светлин Красенов гл.специалист в общинската администрация. След, което на отборите  класирали се на 1, 2 и 3 място бяха връчани купи, грамота и материални награди. На отборите класирали се на 4 и 5 място бяха връчани грамота и материални награди.
Спонсори на викторината осигорили  наградите са:
1. Общинска администрация гр. Доспат;
2. Асен Бошнаков – управител на магазин за авточасти;
На финала на състезанието председетеля на комисията Северин Манолов - управител на школа за обучение на водачи на МПС – ЕТ„СЕВЕМА” и автоконтрольор Джамал Чолаков от сектор КАТ пожела на участниците безаварийно движение по пътищата.

начало 

bdp_2018 (17)bdp_2018 (5)bdp_2018 (1)bdp_2018 (4)bdp_2018 (2) bdp_2018 (3)bdp_2018 (8)bdp_2018 (9)bdp_2018 (6) bdp_2018 (12)bdp_2018 (7)bdp_2018 (10) bdp_2018 (11)bdp_2018 (13) bdp_2018 (14)bdp_2018 (15)jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

„Ден на отворените врати” в Районен съд– Девин.

Районният съд в Девин обяви конкурс за ученическо есе на темата: „Как да защитим правата си чрез съдебните институции“. Тричленно жури, начело със съдия Елка Хаджиева, отличи като най-добри есетата на трима ученици- Валерия Кисимдарова от Девин, Анита Дойкова и Венцислав Балабанов от СУ „Димитър Благоев“, град Доспат.

Те получиха специално изработени плакети и грамоти. СУ „Д. Благоев“ – Доспат, получи и плакет за активно участие в Деня на отворените врати, а всички участници получиха значка като символ за участието им в събитието и удостоверение за написване на есе. 
От общо двадесет есета, четиринадесет са написани от учениците на СУ „Димитър Благоев“.

 

Как да защитим правата си чрез съдебните институции Как да защитим правата си чрез съдебните институцииКак да защитим правата си чрез съдебните институцииКак да защитим правата си чрез съдебните институцииКак да защитим правата си чрез съдебните институцииКак да защитим правата си чрез съдебните институцииКак да защитим правата си чрез съдебните институцииКак да защитим правата си чрез съдебните институцииjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 

 

ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА

Днес, 07.12.2017 година, заблестяха светлините на Коледната елха в град Доспат. В 16.30 часа започна празничната програма, в която взеха участие учениците от СУ „Димитър Благоев“. Трепкай ми, трепкай доспатска елхице, трепкай ми, гиздава ти! Нежно сред твойте свещици златна звездица блести. Радват се твойте иглици, целите в лунен варак. С песни край тебе, елхице, срещаме празника драг! 

ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХАjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

начало

 

Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности, заложби и въображение!

Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение! Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение! Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение! Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение! Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!Един прекрасен клас с широк спектър на творчески възможности,заложби и въображение!jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.

Над 200 младежи от Златоград, Девин, Доспат, Смолян и Чепеларе приключиха участието си в Младежки спортно-образователен форум „Аз мога, значи и ти можеш", който се проведе в Горски парк „Амзово". Форумът е част от проект „Покажи ми, разбери ме, вдъхнови ме-една стратегия срещу агресията и зависимостите", финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности и се изпълнява от Сдружение „Фън ин дъ маунтин" в партньорство с РЗИ Смолян, съобщи ръководителят на проекта Станислава Николова.
В п

родължение на няколко дни младите хора под вещото ръководство на инструкторите от сдружение „Фън ин дъ маунтин" и експертите от РЗИ Смолян, участваха в различни спортни предизвикателства, придобиваха начални умения по спортно и скално катерене, маунтийн байк, трекинг. Участваха в забавни спортни игри и турнир по пейнтбол, участваха в тренинги за справяне с агресията и зависимостите в близката им среда.
Като част от проекта, 75 от младежите от петте целеви общини са получили задачи да организират различни доброволчески събития, по родните си места, чиято цел е с личния си пример да привлекат своите връстници към здравословен и физически активен начин на живот, свободен от зависимости и насилие.

Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“. Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“. Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“. Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“. Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.Ученици от 11 и 12 клас на СУ„Димитър Благоев“, град Доспат, взеха участие в различни спортни предизвикателства в Горски парк „Амзово“.jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Димитър Благоев“, град Доспат.

Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“Съдия Елка Хаджиева проведе обучение с ученици от СУ „Д. Благоев“

На 09.05.2017 г. от 11.00 часа в Районен съд – Девин се проведе планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на учениците от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино по темата „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“. Лекцията направи съдия Елка Хаджиева.
Тя въведе ученици в темата с исторически сведения от началото на изграждането на съдебната система в освободена България – Временните правила за устройството на съдебната част в България, издадени на 24 август 1878 г., които са основополагащи за развитие на съдебната система до създаването на първия Закон за устройство на съдилищата в България, публикуван в ДВ, бр. 47 от 2 юни 1880 г., с приемането на Търновската Конституция на 16.IV. 1879 год. в Княжество България, с която се учредяват основните държавни институции, други интересни исторически данни до настоящем. В тези исторически сведения беше отбелязано, че през месец октомври 1913 година с Указ ДВ 25 от 17.10.1913г., обн. ДВ, брой 272/30.11.1913г. се открива мирови съд в град Девин, ръководен от първия мирови съдия Ангел Балевски.
България е република с парламентарно управление. Тя е правова държава, в която съгласно Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Съдебната власт е независима. Съдилищата в България са Върховен касационен съд; Върховен административен съд; Апелативни съдилища – 5 бр.; Апелативен специализиран наказателен съд; Военно-апелативен съд; Окръжни съдилища – 27 бр. и Софийски градски съд; Специализиран наказателен съд ; Военно-окръжни съдилища – 3 бр.; Административни съдилища – 28 бр. и районни съдилища – 113 бр. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт се представлява от Висшия съдебен съвет, който осигурява и отстоява нейната независимост.
Съдия Хаджиева разясни кои лица са магистрати- съдии, прокурори и следователи. Подробно бяха посочени основни функции на съдебната власт, статута и функциите на съдиите, структура на прокуратурата, следствени органи.
Разяснени бяха правомощията на съдиите, прокурорите и следователите. Висшият съдебен съвет като върховен административен и ръководен орган на съдебната власт в Република България утвърждава Кодекса за етично поведение на българските магистрати, изготвен в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдии, прокурори и разследващи органи, както и всички други национални и международни актове, които регламентират дейността на магистратите в Република България. Съдия Хаджиева представи в резюме основните принципи, установяващи стандартите и очертаващи рамката за регулиране на поведението на магистратите във и извън службата, която изпълняват –независимост; безпристрастност; справедливост и прозрачност; вежливост и толерантност; почтеност и благоприличие; компетентност и квалифицираност; конфиденциалност.
Присъстващите ученици от трите училища – СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино с интерес изслушаха темата и ще получат за участието си удостоверения, по утвърден от ВСС образец.
На обучението се представиха две информационни рубрики „Структура на органите на съдебната власт“ и „Магистратските професии“, изготвена от ВСС – Третата власт от вътре.
Лекционният курс е насочен към всички ученици от VIII – ХII гимназиални класове, в часовете „Етика и право“ и „Часа на класа“, с цел да повиши информираността и правната култура на учениците за запознаване на статута на магистратите – съдии, прокурори и следователи.

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 

 

 

„Ден на отворените врати” в Районен съд– Девин.

Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година

На 08.12.2016 година Районен съд– Девин, за поредна година организира провеждането на „Ден на отворените врати“ с цел да запознае отблизо гражданите със структурата, функциите и дейността на съда. 
Денят на отворените врати откри председателят на Районен съд– Девин, Илияна Ферева- Зелева.
Районният съд– Девин, обяви конкурс за есе на тема „Аз и моите граждански права”. Специална комисия, начело със съдия Елка Хаджиева, оцениха есетата на 33 ученици от СУ „Христо Ботев“– Девин, „Димитър Благоев“– Доспат, и „Никола Вапцаров“– Борино.
След симулативния процес бяха връчени специално изработени плакети за трите училища, а на всеки участник грамота и значка за дейното им участие в конкурса и Деня на отворените врати. Съдия Елка Хаджиева обяви отличените творби:
Сибел Ферева, ученичка от 12 „б” клас в СУ „ Димитър Благоев”, спечели първа награда в конкурса за есе на тема: „Аз и моите граждански права”. Наградена бе с книгата по приложна психология „Седемте навика на високо ефективните хора” на Стивън Кови. Пред публиката Сибел Ферева прочете своето отличено есе.

Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаУченици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 година Ученици от СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, участваха в „Ден на отворените врати” организиран от Районен съд– Девин, на 08.12.2016 годинаjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 


 

ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ

През цялата учебна година се проведе обучение с учениците от 6 клас, организирано от г-жа Гадженакова, инспектор при РУП Девин - отдел детска педагогическа стая. Всички ученици успешно завършиха в края на учебната година и получиха дипломи.

policeiska akademia (2)policeiska akademia (3) policeiska akademia (4) policeiska akademia (1) lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9


Европейският ден на езиците

По случай 26 септември- Европейският ден на езиците, ученици от СОУ „ Димитър Благоев”- град Доспат с преподавател Светослава Джинсова, изготвиха информационен кът. Европейският ден на езиците, който се организира съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа, се отбелязва ежегодно от 2001 г. насам. Съветът на Европа подпомага и популяризирането на многобройни инициативи за повишаване на осведомеността в своите 47 държави членки като част от кампанията „Говори с мен!“, начело на която е Европейският център за съвременни езици в Грац, Австрия. Целта на проявите е хората от всички възрасти, учащи се или не, да бъдат насърчени да се захванат с изучаването на чужди езици, както и да се отдаде дължимото на културното и езиковото многообразие.


 

ПРОЛЕТЕН СПЕКТАКЪЛ


„ВСЯКО ДЕТЕ Е НЕПОВТОРИМО И ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ШАНС ДА НАПРАВИ СВОЯ УНИКАЛЕН ПРИНОС ЗА СВЕТА”

След дългата зима най-накрая дойде и пролетта. Това е любимсезон на повечето от нас, защото природата се събужда и навсякъде около нас е цветно и зелено, птичките огласят навред със своите трели. През пролетта са и едни от най-красивите празници. Вдъхновени от всичко това, решихме да продължим започнатото през месец декември 2011година и подготвихме спектакъл под наслов „Пролетна магия”, който е съвместна продукция на учениците от Ресурсната група и СИП „Художествено слово” към СОУ „Димитър Благоев” , град Доспат. Основната цел на спектакъла „Пролетна магия” е насочена към подобряване на подкрепящата среда, интегрирането и включването на децата със специални образователни потребности в социалния живот. Винаги сме смятали, че милосърдието и готовността да отдадеш най-доброто от себе си на другите , трябва да е водещо в отношенията на хората. Дейностите ни са съсредоточени в провеждане на творчески занимания в областта на изкуството, с цел използване възможностите на творчеството за духовното израстване на учениците. Налице са умения у учениците да формират социални качества у себе си – умения за работа в екип, толерантност, солидарност в групата, взаимопомощ, налице е едно позитивно приятелство.

.


Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0