ИЗЛОЖБА

Учениците от Ресурсна група при СОУ ,, Димитър Благоев" представиха изложба на тема ,,Пролетно настроение".

Учениците от Ресурсна група при СОУ ,, Димитър Благоев" представиха изложба на тема ,,Пролетно настроение". Учениците от Ресурсна група при СОУ ,, Димитър Благоев" представиха изложба на тема ,,Пролетно настроение". Учениците от Ресурсна група при СОУ ,, Димитър Благоев" представиха изложба на тема ,,Пролетно настроение". Учениците от Ресурсна група при СОУ ,, Димитър Благоев" представиха изложба на тема ,,Пролетно настроение". Учениците от Ресурсна група при СОУ ,, Димитър Благоев" представиха изложба на тема ,,Пролетно настроение". lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

Коледния куклен спектакъл

Основната цел на Коледния куклен спектакъл „Заедно можем повече” е насочена към подобряване на подкрепящата среда, интегрирането и включването на децата със СОП в обществото като равноправни граждани , даващи от себе си всичко според възможностите си.Той е съвместна продукция на учениците от Ресурсната група и СИП „Художествено слово” към СОУ „Димитър Благоев” – гр. Доспат.

 

 


Всяко дете е неповторимо и трябва да получи шанс да направи своя уникален принос към света!

Едно от предизвикателствата на съвременното образование e всеки ученик да намери своето място в училищния живот, да прояви своя талант, да се чувства значим сред връстниците си,
Да мотивираш ученика за една или друга дейност е водещото начало към успеха. При съвременното обучение и възпитание най-важно е да се подтикнат учениците да развиват своите заложби, да разширяват знанията и уменията си. А пред нас,техните възпитатели, стои задължението да предизвикваме постоянен интерес към новостите в наука и знанието, да подпомагаме учениците при формирането на тяхната ценностна система.
Новите реалности, които налага времето, поставят особени отговорности пред училището, за да се превърне то в желана територия за учениците.
Членството на България в Европейския съюз, новите изисквания, новите възможности, които се откриват пред подрастващите, изискват от училището да осигури условия, в които учениците да получават знания и умения, компетентности във всички сфери на живота.
През годините стартираха нови инициативи за обучение на деца със специални образователни потребности.
Наред с придобиване на задължителни знания и умения, чрез извънкласните дейности в училището, учениците придобиват и социални умения, необходими за цялостната им житейска реализация. Децата със специални нужди се адаптират в условията на масовото училище. Не се чувстват изолирани, общуват с желание с връстниците си и се чувстват част от училищната общност. Чрез включване на всички ученици в общо училищния живот, в празниците и в извънкласните форми се създава толерантност в отношенията им, възпитават се в добродетели и уважение към човешката личност.
Мисията ни на педагози е да осигурим пълноценен училищен живот за всички деца, да изградим мост между тях .