lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9Образователна кампания „Моето първо работно място" стартира в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат


И през учебната 2014/2015 година СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат,ще продължи работа по Национална образователна кампания на  КНСБ “Моето първо работно място”. Целта на националната кампания е информиране на младите хора за техните основни трудови, социални, осигурителни и синдикални права. Образователната кампания "Моето първо работно място" се реализира в партньорство между КНСБ, СБУ и МОН и е насочена към завършващите средното си образование. Чрез запознаването на зрелостниците с основните трудови, социални и осигурителни права, националната кампания има за основни цели да подпомогне:

  •  развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища;
  • прехода от училище към пазара на труда, успешната адаптация на учениците към света на труда;
  • мерките срещу разрастването на сивата икономика;
  • кариерното развитие на учениците ;
  • достойното представяне на завършеното училище.

Учебната програма обхваща няколко основни блока, които изискват познаване и позоваване на различни международни, европейски и национални нормативни документи като: Конвенции на Международната организация на труда; Директиви на ЕС и автономни споразумения на социалните партньори на европейско равнище; Кодекса на труда; Кодекса за социално осигуряване; Закона за безопасни и здравословни условия на труд и др.  Тя обхваща 9 основни теми и 1 филм.

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0