НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


 • Правилник за дейността на СУ "Димитър Благоев"- ...
 • Правилник за вътрешния ред в СУ "Димитър Благоев" -...
 • ГОДИШЕН ПЛАН - -...
 • СТРАТЕГИЯ - -...
 • ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ - -...
 • УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН- ...
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ - ...
 • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 -4 КЛАС- ...
 • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 5 -12 КЛАС- ...
 • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ - ...
  • План за действие при пожар - ...
  • План за защита при бедствия - ...
 • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - ...
 • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА - ...

 


 • Комисии за оценяване на изпитните работи  на учениците на самостоятелна форма на обучение ...

 • График за провеждане на изпитите с учениците на  самостоятелна форма на обучение ...

 

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0