НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


ДОКУМЕНТИ
 
СТРАТЕГИЯ - -...
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН - -...

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СУ "Димитър Благоев" - ...

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -

1-4 клас-начален етап
5-7 клас-прогимназиален етап
8-10 клас-I гимназиален етап
11-12 клас-II гимназиален етап

- за 1 клас

- за 5 клас - за 8а клас - Профил: Софтуерни и хардуерни науки - за 11а клас - Профил: Предприемачески
- за 2 клас - за 6 клас - за 8б клас - Професионална - проф.811010 Хотелиер, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

- за 11б клас -Профил: Предприемачески

 

- за 3 клас - за 7 клас - за 9а клас - Профил: Софтуерни и хардуерни науки - за 12а клас - Профил: Хуманитарни науки
- за 4 клас   - за 9б клас - Професионална - проф.811010 Хотелиер, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  
    - за 10а клас -Профил: Предприемачески  
    - за 10б клас - Професионална - проф.811010 Хотелиер, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ... 5-12кл...., 1кл., 2кл., 3кл., 4кл.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПСИХОЛОГ..., ЛОГОПЕД..., РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ -Кр.Шотарова ..., А.Крапчева...

 

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ....

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД .....

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - ...
    • План за действие при пожар - ...
    • План за защита при бедствия - ...

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА - ...
 
 
 

 


 

 
Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0