НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


  • Правилник за дейността на СУ "Димитър Благоев"- прочети ...
  • План за кваликафиционната дейност - прочети...
  • Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - прочети...
  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - прочети ...
  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА - прочети ...

 


 

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0