НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


 • Правилник за дейността на СУ "Димитър Благоев"- ...
 • Правилник за вътрешния ред в СУ "Димитър Благоев" -...
 • ГОДИШЕН ПЛАН - -...
 • УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН- ...
 • ДНЕВЕН РЕЖИМ - ...
 • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ...
 • Етичен правилник на СУ "Димитър Благоев" - ...
 • План за кваликафиционната дейност - прочети...
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - ...
  • План за действие при пожар - ...
  • План за защита при бедствия - ...
 • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - ...
 • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА - ...

 

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0