ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК.

Мотивация за учене у учениците

Педагогическият колектив от СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, присъства на обучение на тема: „Мотивация за учене у учениците" с лектор д-р Джон Кели, доктор в сферата на образованието, директор на училищен инспекторат в Пеърленд- Тексас.

 

 

 

 

В СУ „Димитър Благоев“ се проведе обучение във връзка с ефективното използване на електронния дневник и комуникация с родителите посредством модерни технологии. 

Уеб базираният училищен електронен дневник има за цел да обезпечи въвеждането по всяко време и от всяко място на информация за присъствието, поведението и оценките на учениците от предварително регистрирани и оторизирани със съответните потребителски права учители. 
Родителите, които се интересуват от успеха, отсъствията и поведението на децата си, могат лесно да ги проверят чрез интернет.

 

 

Позитивната комуникация в образованието

Обучителен семинар на тема: „Агресията в училище“.

Учители от СУ „Димитър Благоев“ - град Доспат, присъстваха на обучение на тема: „Агресията в училище“.

Презентацията представи Капка Бозова от МО „ Хуманитарни науки“.


 

 

Учители от СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, присъстваха на обучение на тема:

„Позитивната комуникация в образованието".

Презентацията представи Анета Ашикова от МО по Природоматематически науки.


 

 

Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат

Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати.Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати. Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати.visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9 Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат - заключителен етап, връчване на сертификати.


 

 

Oбучение на педагогически кадри

На 18.03.2015 година в конферентната зала на СОУ „Димитър Благоев”, град Доспат се проведе обучение на педагогически кадри от община Доспат.  Директорът на СОУ „Димитър Благоев”, грaд Доспат Емил Хавальов откри събитието, като приветства всички присъстващи с добре дошли. Изненада преди самото начало на обучението бе фолклорната изява на ученици от училището с р-л Севдалин Пашов. С гайда и родопски песни учениците зарадваха всички присъстващи. Те свириха и пяха, а д-р Кели поздрави поотделно всеки един ученик от групата.

Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспатlightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9 Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град ДоспатКвалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат

 

 


 

Квалификационна дейност по Обучителната програма EQUIP в СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат 

seminar (1)seminar (7) seminar (5) seminar (6) seminar (2) seminar (3) seminar (9) seminar (10) seminar (11) seminar (8) seminar (4) lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 


Шефът на образованието в гр.Пеарленд, Тексас д-р Джон Кели проведе обучителен семинар в Доспат


СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ....

ОЩЕ СНИМКИ ОТ 2ЧАСТ НА СЕМИНАРА

Д-р Джон Кели, началник на регионален инспекторат по образованието или суперинтендент в гр.Пеарленд, щата Тексас, Съединени Американски Щати посети гр.Доспат. От 14 часа в конферентната зала на СОУ „Д.Благоев” – гр.Доспат на 12 март се проведе обучителен семинар по Програмата EQUIP на теми: „Фиксирано или развиващо се съзнание” и „Работа в екип е работа мечта!”. Д-р Джон Кели бе лектор по първата тема, която премина на две части, а по втората тема лектор бе г-н Гроздан Стоевски, магистър по комуникации „Национален координатор и сертифициран лектор на EQUIP”.

Инициативата на мероприятието идва от директора на СОУ "Д.Благоев" - гр.Доспат Емил Хавальов и фондация „Динамис”, от където съобщават, че такива семинари се провеждат още в София, Смолян, Велинград, Гоце Делчев, Доспат и от РИО-Благоевград в гр.Огняново. Идеята е, да се проведат обучителни семинари, които по принцип са общо шест на брой. Те се организират и провеждат през няколко месеци. Вторият в такъв формат е планиран за края на месец юни тази година в гр.Доспат. Основната цел на семинарите е повишаване на управленския капацитет на областта на образованието. Семинарът бе открит от директора на училището Емил Хавальов, който поздрави гостите и присъстващите с добре дошли. На срещата присъстваха много педагози, директори на училища. Община Доспат се представляваше от инж.Веселин Калфов – гл.експерт „Образование, култура, младежки и социални дейности, програми и проекти”, който изрази задоволство от проявата. Според него днес се проведе един своеобразен ден за повишаване на квалификацията на учителите, защото темите са много актуални и напълно приложими в училищата.

EQUIP е международна обучителна програма, основана от д-р Джон Максуел и се практикува в над 150 страни. Накратко за д-р Джон Кели: в над 23училища в Америка провежда обучителни семинари като този. Той е направил образованието свое призвание почти три десетилетия. Работил е като директор на средно училище и преподавател в Корпуса на мира в Южна Африка. Той е бивш сержант от Въздушните сили на САЩ. Д-р Кели е получил бакалавърската си степен в областта на образованието, магистърска степен и доктор в администрацията на образованието от TEXAS A&M UNIVERSITY. Той и съпругата му Джанет имат общо седем деца – 1 дъщеря и 6-ма синове. Неговото хоби е да чете биографии, а негова слабост са лекциите, свързани с живота на Президента Ейбрахам Линкълн.

 

ОЩЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО