ПРИЕМ:

План-прием на СУ "Д. Благоев" за 2018/2019 година

О Б Я В А

Ръководството на СУ „Димитър Благоев“ град Доспат, Смолянска област съобщава на уважаемите родители и ученици от община Доспат, че за учебната 2018 / 2019 година ще извършва следния план-прием:

Ti_Izbra_SU1 Ti_Izbra_SU Ti_Izbra_SUjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

8-ми клас

 • 1 паралелка профилирана подготовка „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ с профилиращи предмети – Български език и литература; Английски език;  Информационни технологии.

 • Срок на обучение – 5 години.
  Балообразуващи предмети Български език и литература и Английски език.
  Изпити чрез тест по БЕЛ и Математика  от НВО.

 • 1 паралелка професионална подготовка „Организация на дейностите в места за настаняване“ и „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение“ , с две направления.

  Професия „Хотелиер“ код  811010

  Професия „Готвач“  код  811070

  Срок на обучение – 5 години.
  Балообразуващи предмети  БЕЛ и Химия и ООС, среден успех от Свидетелството за основно образование. Изпити чрез тест по БЕЛ и Математика от НВО.

 

1-ви клас

         Записване на учениците за учебната 2018/2019 година за 1-ви клас в деловодството на учебното заведение.
       Срок до 29.06.2018 година. Необходими документи:
                                    1. Заявление по образец.
                                    2. Удостоверение за предучилищна подготовка.
                                    3. Медицински картон.

.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС!!!

ПРИЕМЪТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи за кандидатстване и класиране:

 • Заявление за участие в класиране - по образец на училището;
 • Свидетелството за завършено основно образование (VIII клас);
 • Медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.
Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0