ПРИЕМ:

План-прием на СУ "Д. Благоев" за 2023/2024 година

 

О Б Я В А

Ръководството на СУ „Димитър Благоев“ град Доспат, Смолянска област съобщава на уважаемите родители и ученици от община Доспат, че за учебната 2023 / 2024 година ще извършва следния план-прием:

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

8-ми клас

 • 1 паралелка профилирана подготовка „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ с профилиращи предмети –  Информационни технологии и Информатика; Български език и литература; Английски език .

 • Срок на обучение – 5 години.
  Балообразуващи предмети Български език и литература и Английски език.
  Изпити чрез тест по БЕЛ и Математика  от НВО.

 • 1 паралелка профилирана подготовка „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ с профилиращи предмети – Предприемачество;  Информационни технологии; Български език и литература; Биология и здравно образование.

 • Срок на обучение – 5 години.
  Балообразуващи предмети Български език и литература и Английски език.
  Изпити чрез тест по БЕЛ и Математика  от НВО

 

 • 1 паралелка професионална подготовка „Организация на дейностите в места за настаняване“ и „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение“ , с две направления.

  Професия „Хотелиер“ код  811010

  Професия „Готвач“  код  811070

  Срок на обучение – 5 години.
  Балообразуващи предмети  БЕЛ и Химия и ООС, среден успех от Свидетелството за основно образование. Изпити чрез тест по БЕЛ и Математика от НВО.

  І. Образуване на бала за прием след седми клас:
  1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой точки, който може да получи ученик е- по български език и литература- 100 т., по математика- 100 т.
  2. Образуването на бала за прием след седми клас включва:
  2.1. Резултатите от националното външно оценяване.
  2.2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки – в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
  СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

  Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас

  ТОЧКИ

  Отличен (6)

  50

  Много добър (5)

  39

  Добър (4)

  26

  Среден (3)

  15

   

  3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.
  4. Съгласно утвърдения държавен план-прием за област Смолян, възможните варианти за образуване на максимален бал са следните:

  РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ:

  МАКС. СБОР ТОЧКИ ОТ НВО ИЛИ НВО + ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИ:

  МАКС. СБОР ТОЧКИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО СЪГЛАСНО СКАЛАТА:

  МАКСИМАЛЕН БАЛ:

  ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

  2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)

  400 т.

  I-ви предмет – БЕЛ (50т.) + II-ри предмет – Английски език (50т.) = 100 т.

  500 т.

         

  ПРОФИЛ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

  2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)

  400 т.

  I-ви предмет – БЕЛ (50т.) + II-ри предмет – Английски език (50т.) = 100 т.

  500 т.

  ПРОФЕСИЯ: ХОТЕЛИЕР, КОД 811010

  СПЕЦИАЛНОСТ –“Организация на дейностите в места за настаняване“

  2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)

  400 т.

  I-ви предмет – БЕЛ (50т.) + II-ри предмет – Химия и ООС (50т.) = 100 т.

  500 т.

   

  5. БАЛЪТ НА УЧЕНИК, КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ПО МАТЕМАТИКА, СЕ ФОРМИРА ПО РЕДА НА т.4, КАТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПРЕДМЕТА, ПО КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ, СЕ ПРИЕМА ЗА НУЛА ТОЧКИ.
  6. Независимо от резултатите от националното външно оценяване и от изпита/изпитите за проверка на способностите, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

   

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС!!!

ПРИЕМЪТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи за кандидатстване и класиране:

 • Заявление за участие в класиране - по образец на училището;
 • Свидетелството за завършено основно образование (VII клас);
 • Медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

 

1-ви клас

         Записване на учениците  за 1-ви клас в деловодството на учебното заведение.
       Срок до 29.06.2019 година. Необходими документи:
                                    1. Заявление по образец.
                                    2. Удостоверение за предучилищна подготовка.
                                    3. Медицински картон.

.

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0