ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ


"Проектът на нашия клас за живот без тютюн 2" - участваха учениците от 7 клас. Класираха се и участваха във втория етап на конкурса.

AC_AX_RunContent( 'width','640','height','480','src','http://www.youtube-nocookie.com/v/2QfbqRCvd7w?version=3&hl=bg_BG','type','application/x-shockwave-flash','allowscriptaccess','always','allowfullscreen','true','movie','http://www.youtube-nocookie.com/v/2QfbqRCvd7w?version=3&hl=bg_BG' ); //end AC code

 

 


 

Проект "Да бъдем по-добри чрез знанието, песните и игрите" на община Доспат, финансиран от ЕСФ в СОУ "Димитър Благоев" - се осъществи следното обучение:

- По дейност

Създаване на вокални и художествени групи за автентичен фолклор: "Група за автентичен фолклор" с обучител Савка Сариева - 27 ученика. "Художествена група за театрални постановки" с обучител Ваня Мутафчева - 30 ученика.

По случай 100 годишнината от рождението на поета Никола Й. Вапцаров, художествената група за театрални постановки проведе рецитал и конкурс по негови стихове. Класираните ученици на I, II и III място получиха награди. Целта на тази дейност е създаване на условия и осигуряване на равен достъп за участие на учениците в художествени занимания и прояви в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното културно равнище и разнообразяване на извънкласните им дейности.

 

 

 

 

 


 

По дейност:

Създаване и обучение в клубове по тематични занимания на деца и ученици,

с цел награждаване на знанията и уменията на учениците с оглед максимална изява и адаптивност, както и формиране у ученика на нагласи за ориентиране в собственото и чуждото поведение, чрез участие в клубове и кръжоци със социална, природна и художествена ориентираност:

Клуб по "Журналистика" с обучител Севдалина Моллова - 29 ученика

 

 

 

 

Клуб "Краезнание, околна среда и устойчиво развитие на родопския край"

с обучител Лилко Мудов- 25 ученика

 


Клуб по "Спортно ориентиране"

с обучител Елин Шалганов - 25 ученика

На 8.12.2009г. и на 10.12.2009г. се проведе час на реда и закона с представители на МВР-РПУ, КАТ, СОД, Закрила на детето с цел последиците от агресията и формиране на поведение, насочено против агресията.

За учениците, участващи в спортните дейности, бе организиран медицински преглед.

 

 

 
Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0