ПРОБНИ МАТУРИ

На 25.04.2018 година, от 14:00 часа, в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се проведе пробна матура по български език и литература по формата на ДЗИ. Пробната матура даде възможност на учениците да се запознаят с формата и условията при провеждане на ДЗИ. Зрелостниците бяха поставени в изпитна среда, симулираща условията на реалното провеждане на държавен зрелостен изпит:
• гарантирана анонимност на изпитните материали;
• осигурен контрол и спокойствие по време на работа;
• продължителност като на реалния зрелостен изпит- четири астрономически часа за съответните три модула;
• задачите са изцяло съобразени с предложения вариант на МОН.
Да пожелаем успех и късмет на зрелостниците на предстоящите през май държавни зрелостни изпити !

 

Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (1) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (9)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (6)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (2)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (3)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (16)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (4) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (5)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (10)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (11) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (7)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (13)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (14) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (8)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (15)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (17)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (18)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (12)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (19) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (20) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (24)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (21) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (22)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (27) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (23)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (25)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (26)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (28)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (29)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (32)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (33)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (30)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (36)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (31)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (34) Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (38)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (37)Зрелостниците на пробна матура по БЕЛ (35)jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9


 

 

ПРОБНИ МАТУРИ - 2016/2017

probno_dzi_bel_12a (41) probno_dzi_bel_12a (20) probno_dzi_bel_12a (11) probno_dzi_bel_12a (6)probno_dzi_bel_12a (42) probno_dzi_bel_12a (37) probno_dzi_bel_12a (5) probno_dzi_bel_12a (16) probno_dzi_bel_12a (18) probno_dzi_bel_12a (19) probno_dzi_bel_12a (13) probno_dzi_bel_12a (14) probno_dzi_bel_12a (12) probno_dzi_bel_12a (9) probno_dzi_bel_12a (8) probno_dzi_bel_12a (7) probno_dzi_bel_12a (10) probno_dzi_bel_12a (15) probno_dzi_bel_12a (17) probno_dzi_bel_12a (21) probno_dzi_bel_12a (22) probno_dzi_bel_12a (23) probno_dzi_bel_12a (27) probno_dzi_bel_12a (24)probno_dzi_bel_12a (30)probno_dzi_bel_12a (43) probno_dzi_bel_12a (39) probno_dzi_bel_12a (3) probno_dzi_bel_12a (38) probno_dzi_bel_12a (29) probno_dzi_bel_12a (2) probno_dzi_bel_12a (33) probno_dzi_bel_12a (31) probno_dzi_bel_12a (35) probno_dzi_bel_12a (36) probno_dzi_bel_12a (40) jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9  

ПРОБНА МАТУРА ПО БЕЛ В 12б И 12в КЛАС  - 2016/2017 година

ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2015/2016 учебна година 

DZI_BEL_PROBNA (1)DZI_BEL_PROBNA (2)DZI_BEL_PROBNA (3)DZI_BEL_PROBNA (4) DZI_BEL_PROBNA (5) DZI_BEL_PROBNA (6) visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9

 


2014/2015 учебна година

ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9
 

 

 

 

В СОУ "Димитър Благоев", град Доспат се проведоха пробни матури:

  • по Български език и литература за 12. клас на 10.04.2014г. от 13:00 часа;

  • по Биология и ЗО, История и цивилизация, География и икономика, Философия и Математика на 16.04.2014г. от 13:00 часа