ОЩЕ ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ:Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - 9987.87лв. - „УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ”

Средствата по проекта ще помогнат за оборудване на стая по интереси, в която децата да се чувстват в свой детски свят, заобиколен с игри, герои от приказки, предмети. Чрез заниманията по интереси в оборудваната за тази цел стая, учениците ще разгръщат интелектуалния и творчески потенциал и всеки ще може да избере предпочитаната игра или област на изкуството. Така учениците получават сериозни познания, събужда се желанието за изява и се насърчават естествените им заложби, без да се отнема от радостта и неповторимия поглед към света. Изграждат се трайни човешки и житейски ценности като се поддържат високи стандарти във всички сфери на целодневното обучение.

УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (7)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (11)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (9)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (13)

 

„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.” – 14 000 лв. - Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградената безжична мрежа ще осигури възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

„Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Осигуряване на ученически шкафчета”- 4 500 лева - Иновативното СУ „Димитър Благоев“ е едно от малкото училища в Смолянска област с одобрено проектно предложение към МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Ще бъдат закупени ученически шкафчета за учениците от начален и прогимназиален етап/1-7клас/, където ще могат да съхраняват своите учебници и учебни помагала, екипи за физическо възпитание и спорт, връхни дрехи и др.

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

Продължават дейностите по Проект „Твоят час"...

.... снимков материал

.... снимков материал

 

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

Творчески изяви по Проект „Твоят час“-2017/2018

.... снимков материал

....още снимков материал

 

 

 


 

Творчески изяви по Проект „Твоят час“ - учебна 2016/2018

Междинната изява по Проект „ ТВОЯТ ЧАС “ в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се превърна в един духовен и творчески празник за учениците и обществеността. ... снимков материал


 

„ТВОЯТ ЧАС“ и учениците от начален етап ... снимков материал

 

„ТВОЯТ ЧАС“ и учениците от гимназиален и прогимназиален етап ... снимков материал

 

Учениците от клуб „Художествено слово“ и клуб „Да опознаем родното “ проведоха вълнуваща среща с писателя Красимир Плявов. .... прочети още 

В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). 

В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9