ПРОЕКТИ ПО КОИТО СМЕ РАБОТИЛИ


Секторна програмаКоменски


проект на тема: „BRIDGE TO UNDERSTANDİNG TO EACH OTHER -"Colors, Ancestors, Regions, People, Experiences, Traditions, Sound of style"”.

Партньори по проекта са училища от Турция, Словения, Полша, Литва, Латвия, Румъния и СОУ „Д. Благоев”.

Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели:

• усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;

• развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;

• активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;

• развитие на граждански активно общество.

 

Целта на този проект е да се създаде една мечта свят, включваща деца от различни страни и различни култури. Тези деца ще ни показват историите на всеки килим, както играят, танцуват и пеят. Като се учат на „езика на килимите ", да могат да разберат културата чрез цветове и мотиви. Проекта е предназначен за сътрудничество между култури, страни и ученици. Ден след ден те ще се опитват да се опознаят взаимно, да контактуват, да действа и да ни показват чувствата си с помощта на нашия проект.

Основната цел на партньорството е да се даде на учениците възможност да си взаимодействат и да участват в изграждането на разнообразие и приятелство. Целта е по-младото поколение да запази, насърчава и споделя местната, регионалната и националната идентичност и да научат повече и за другите партньори.

При одобрение проектът ще стартира през идващата учебна година и е със срок две учебни години

 

 

Онлайн – базиран проект – eTwinning

„Моят град – моята култура”

Проекта стартира на 08.02.2011г. и е в процес на изпълнение.

Партньори по проекта: училища от Турция, Румъния, Словакия, Португалия, Полша и България.

Този проект има за цел да запознае учениците от различни европейски страни с градовете и културите им, да спомогне за развиване на чуждоезиковите им познания и комуникативни умения, за повишаване на уменията по ИКТ и да ги насърчи да използват Интернет като източник на информация и средства за комуникация. Обменът на информация по теми като града, където живеят, всекидневния живот, спорт, училищния живот, култура, традиции и новини ще им позволи не само да обогатят знанията си за страни, но и за насърчаване на приемането на различията и уважението към другите.

 

 

Онлайн – базиран проект – eTwinning

„ Да направим училището си приятелско”

Проекта стартира на 09.02.2011г – предстои реализирането му.

Партньори по проекта са училища от Турция, Румъния, Испания, Полша, Словакия и България

Ученици и учители от училищата партньори ще си сътрудничат в рамките на тяхното училище и с другите училища от страните-партньори ще се постараят да направят техните училища приятелски в много аспекти (осигуряване на устойчивост на взаимоотношенията, подобряване на поведението на учениците, развиване на чуждоезиковите им познания, подобряване на средата.), за да се чувстват по-добре в училище в ежедневието.

 


 

СОУ "Димитър Благоев" гр. Доспат участва в Live@edu!

Услугата е широко разпространена сред образователните институции по целия свят. Сега тя е локализирана за България и СОУ "Димитър Благоев" гр.Доспат е едно от училищата, в което проектът се реализира с успех.

Microsoft Outlook Live

Windows Live SkyDrive

Microsoft Office Web Apps

Office Live Small Business

Безплатна електронна поща към домейна на училището 25 ГБ място за онлайн съхранение и споделяне на файлове Онлайн създаване и редактиране на документи - Word, Excel, PowerPoint> Онлайн базирано приложение за създаване на уеб сайтове

Live@edu е пакет от приложения – за персонален компютър, за мобилен телефон и Web базирани, който служи за съвместна работа и за създаване на онлайн общност, съществуваща и след завършване на учебното заведение, през целия живот на завършилите го.

Live@edu предлага собствено домейн име soudsopat.eu и дисково пространство. С този домейн училището има собствен уеб сайт и също служи за електронните пощенски кутии на учителите и учениците. С това училището получава собствена идентичност в Интернет.

Всички учители и учениците, които проявяват интерес, могат да получат Live ID.

Учениците запазват тези пощенски кутии до края на живота си и благодарение на регистрациите им в Live@edu могат да поддържат контакт по между си и с учителите дълго време след завършването.


Microsoft Outlook Live
Безплатна електронна поща към домейна на училището

Всеки учител и ученик получава електронна поща към домейна на училището. Напр. ако Вашият домейн е 198sou.org, е-мейл адресите ще бъдат от вида ime@198sou.org. Пощата е изцяло локолизирана на български език и е с лесен и удобен интерфейс, на базата на Outlook.

Вашата електронна поща разполага с:
 • 10 GB входяща кутия;
 • 20 MB прикачени файлове;
 • Възможност за препращане на писма;
 • Отговор при отсъствие;
 • Удобно подреждане на папките с “drag and drop” функция;
 • Изпращане и получаване на покани за срещи;
 • Преглед и отговор на покана;
 • Контакт листа - отделни контакти и групи контакти;
 • Търсачка;
 • Календари - лични и групови;
 • Организиране на списък със задачи.

Всеки потребител има възможност да организира собствен календар, както и да се абонира за различни други календари.
Всеки ученик може да запази е-мейла си и след завършване на училище.


Windows Live SkyDrive
25 ГБ място за онлайн съхранение и споделяне на файлове

Всеки учител и ученик разполага със собствен онлайн диск, на който могат да се съхраняват и споделят документи, файлове, снимки.

 • 25 ГБ място за съхранение и споделяне;
 • Съхранение, достъп и споделяне на хиляди документи, снимки и office файлове;
 • Достъп до файловете онлайн отвсякъде, където има интернет връзка;
 • Защитено с парола;
 • Вие решавате с кого да споделите Вашите файлове и дали съответния потребител да може само да ги преглежда или и да може да ги редактира;
 • Лесно качване на файловете чрез drag and drop (влачи и пусни);
 • Изключително удобно за съвместна работа чрез споделени папки.

Microsoft Office Web Apps
Онлайн създаване и редактиране на документи - Word, Excel, PowerPoint и OneNote

 • Достъп, преглеждане, създаване и редактиране на онлайн документи от всеки компютър, свързан с интернет;
 • Лесно съхраняване на файлове и достъп чрез парола;
 • Достъп и редактиране на документи дори и на компютъра да няма инсталиран office пакет;
 • Вие контролирате достъпа и редактирането на документи от други потребители;
 • Едновременно редактиране на документи от няколко потребители в реално време;
 • Хронология на версиите на документите, което позволява да се връщате към по-стара версия, ако е необходимо.
 • Позната работна среда като на Microsoft Office;
 • Достъп чрез мобилен телефон.

Office Live Small Business
Онлайн базирано приложение за създаване на уеб сайтове
 • Онлайн базирано приложение, чрез което лесно и бързо се създават сайтове;
 • WYSIWYG приложение (WYSIWYG е акроним на изречението „What You See Is What You Get” – „Каквото виждаш, това получаваш“);
 • Безплатно;
 • Изключително лесно за ползване;
 • С всяко Live ID (имейл акаунт) се създава сайт;
 • Сайтът се хоства на сървър на Майкрософт.

 

 
Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0