ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

На 16.03.2017 год. в сградата на СУ „Димитър Благоев „ гр.Доспат се проведе викторина общински кръг под наслов  „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ". 

ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9
 

 

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”.

Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДПlightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 

 

 

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”.

victorina_bezopasnost na dvijjenieto (4)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (5)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (6)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (12)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (7)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (8)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (11) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (9) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (10)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (13) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (14) victorina_bezopasnost 	<!-- Start VisualLightBox.com BODY section id=4 -->
	<div id=victorina_bezopasnost na dvijjenieto (16) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (17)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (21)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (23)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (19)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (22)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (27)

lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

 


 

 

Нашият отбор се представи достойно и зае второто място в областното състезание по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”

>>>КЪМ ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ ...

 sastezanie_BDP (3) sastezanie_BDP (4) sastezanie_BDP (5) sastezanie_BDP (6) sastezanie_BDP (7) sastezanie_BDP (8) sastezanie_BDP (9) sastezanie_BDP (10) sastezanie_BDP (11) sastezanie_BDP (12) sastezanie_BDP (13) sastezanie_BDP (14) sastezanie_BDP (15) sastezanie_BDP (16) sastezanie_BDP (17) sastezanie_BDP (18) sastezanie_BDP (19) sastezanie_BDP (20) sastezanie_BDP (21) sastezanie_BDP (22) sastezanie_BDP (23) sastezanie_BDP (24) sastezanie_BDP (25) sastezanie_BDP (26) sastezanie_BDP (27) sastezanie_BDP (28) sastezanie_BDP (29) sastezanie_BDP (30) sastezanie_BDP (31) sastezanie_BDP (32) sastezanie_BDP (33) sastezanie_BDP (34) sastezanie_BDP (35) sastezanie_BDP (36) sastezanie_BDP (37) sastezanie_BDP (38) sastezanie_BDP (39) sastezanie_BDP (40) sastezanie_BDP (41) sastezanie_BDP (42) sastezanie_BDP (43) sastezanie_BDP (44) sastezanie_BDP (45) sastezanie_BDP (46) sastezanie_BDP (47) sastezanie_BDP (48) sastezanie_BDP (49) sastezanie_BDP (50) sastezanie_BDP (51) sastezanie_BDP (52) sastezanie_BDP (2)sastezanie_BDP (1)


 

Кметът награди участниците от община Доспат в първата национална викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” :