ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП

Във връзка с обучението на учениците по БДП в начален етап се проведоха беседи по класове с учители и представители на полицията - мл. автоконтрольор Джамал Чолаков, Ваклин Плявов, Росен Милушев и мл. експерт Деян Филипов.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 

Проведена викторина по БДП

На 15.03.2018 година в сградата на СУ ”Димитър Благоев”, гр.Доспат с учениците от първи, втори, трети и четвърти клас в присъствието на Директора на СУ ”Димитър Благоев” - Емил Хавальов се проведе викторина по БДП под наслов „Да запазим децата на пътя”. Като най-активни във викторината се изявиха учениците от четвърти клас.

викторина по БДП викторина по БДП викторина по БДПвикторина по БДПвикторина по БДПjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 


На 16.03.2017 год. в сградата на СУ „Димитър Благоев „ гр.Доспат се проведе викторина общински кръг под наслов  „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ". 

ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9
 

 

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”.

Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДП Национална викторина по БДПlightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 

 

 

Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”.

victorina_bezopasnost na dvijjenieto (4)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (5)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (6)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (12)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (7)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (8)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (11) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (9) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (10)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (13) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (14) victorina_bezopasnost 	<!-- Start VisualLightBox.com BODY section id=4 -->
	<div id=victorina_bezopasnost na dvijjenieto (16) victorina_bezopasnost na dvijjenieto (17)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (21)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (23)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (19)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (22)victorina_bezopasnost na dvijjenieto (27)

lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

 


 

 

Нашият отбор се представи достойно и зае второто място в областното състезание по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”

>>>КЪМ ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ ...

 sastezanie_BDP (3) sastezanie_BDP (4) sastezanie_BDP (5) sastezanie_BDP (6) sastezanie_BDP (7) sastezanie_BDP (8) sastezanie_BDP (9) sastezanie_BDP (10) sastezanie_BDP (11) sastezanie_BDP (12) sastezanie_BDP (13) sastezanie_BDP (14) sastezanie_BDP (15) sastezanie_BDP (16) sastezanie_BDP (17) sastezanie_BDP (18) sastezanie_BDP (19) sastezanie_BDP (20) sastezanie_BDP (21) sastezanie_BDP (22) sastezanie_BDP (23) sastezanie_BDP (24) sastezanie_BDP (25) sastezanie_BDP (26) sastezanie_BDP (27) sastezanie_BDP (28) sastezanie_BDP (29) sastezanie_BDP (30) sastezanie_BDP (31) sastezanie_BDP (32) sastezanie_BDP (33) sastezanie_BDP (34) sastezanie_BDP (35) sastezanie_BDP (36) sastezanie_BDP (37) sastezanie_BDP (38) sastezanie_BDP (39) sastezanie_BDP (40) sastezanie_BDP (41) sastezanie_BDP (42) sastezanie_BDP (43) sastezanie_BDP (44) sastezanie_BDP (45) sastezanie_BDP (46) sastezanie_BDP (47) sastezanie_BDP (48) sastezanie_BDP (49) sastezanie_BDP (50) sastezanie_BDP (51) sastezanie_BDP (52) sastezanie_BDP (2)sastezanie_BDP (1)


 

Кметът награди участниците от община Доспат в първата национална викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” :