Дати за провеждане на национално външно оценяване

 


 

 

 

 

IV клас

 

Дата на изпита

Български език и литература

26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика

 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас

Български език и литература

 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика

16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 

X клас

 

Български език и литература

14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика

16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 

 по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности