lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9  На  20. 11. 2014 година д-р  Валентин Хаджиев проведе обучение на колектива на СОУ «Димитър Благоев», град Доспат, на тема: „Оказване на първа долекарска помощ“.

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0