ОЩЕ ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ:


„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” - МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА”- 4 500 ЛЕВА

- Иновативното СУ „Димитър Благоев“ е едно от малкото училища в Смолянска област с одобрено проектно предложение към МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Закупени са ученически шкафчета за учениците от начален и прогимназиален етап/1-7клас/. В тях учениците могат да съхраняват учебниците си, учебните комплекти и помагала и други материали, необходими за осъществяването на образователния процес, както и екипи за физическо възпитание и лични вещи. Всеки ученик може да постави и подреди учебниците, пособията и помагалата и да организира личното си пространство естетически.
Основната цел на проекта е да се олекотят раниците на учениците, а целодневното обучение да бъде по-ефективно и организирано.

уч шкафчета (1) уч шкафчета (14) уч шкафчета (15)уч шкафчета (6) уч шкафчета (16) уч шкафчета (4)уч шкафчета (9)уч шкафчета (8)уч шкафчета (10) уч шкафчета (11) уч шкафчета (13) jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9


Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - 9987.87лв. - „УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ”

Средствата по проекта ще помогнат за оборудване на стая по интереси, в която децата да се чувстват в свой детски свят, заобиколен с игри, герои от приказки, предмети. Чрез заниманията по интереси в оборудваната за тази цел стая, учениците ще разгръщат интелектуалния и творчески потенциал и всеки ще може да избере предпочитаната игра или област на изкуството. Така учениците получават сериозни познания, събужда се желанието за изява и се насърчават естествените им заложби, без да се отнема от радостта и неповторимия поглед към света. Изграждат се трайни човешки и житейски ценности като се поддържат високи стандарти във всички сфери на целодневното обучение.

УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (7)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (11)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (9)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (13)

 

„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.” – 14 000 лв. - Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградената безжична мрежа ще осигури възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

Продължават дейностите по Проект „Твоят час"...

.... снимков материал

.... снимков материал

 

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

Творчески изяви по Проект „Твоят час“-2017/2018

.... снимков материал

....още снимков материал

 

 

 


 

Творчески изяви по Проект „Твоят час“ - учебна 2016/2018

Междинната изява по Проект „ ТВОЯТ ЧАС “ в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се превърна в един духовен и творчески празник за учениците и обществеността. ... снимков материал


 

„ТВОЯТ ЧАС“ и учениците от начален етап ... снимков материал

 

„ТВОЯТ ЧАС“ и учениците от гимназиален и прогимназиален етап ... снимков материал

 

Учениците от клуб „Художествено слово“ и клуб „Да опознаем родното “ проведоха вълнуваща среща с писателя Красимир Плявов. .... прочети още 

В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). 

В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9