„ВСЯКО ДЕТЕ Е НЕПОВТОРИМО И ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ШАНС ДА НАПРАВИ СВОЯ УНИКАЛЕН ПРИНОС ЗА СВЕТА”

   След дългата зима най-накрая дойде и пролетта. Това е любимсезон на повечето от нас, защото природата се събужда и навсякъде около нас е цветно и зелено, птичките огласят навред със своите трели. През пролетта са и едни от най-красивите празници.
Вдъхновени от всичко това, решихме да продължим започнатото през месец декември 2011година и подготвихме спектакъл под наслов „Пролетна магия”, който е съвместна продукция на учениците от Ресурсната група и СИП „Художествено слово” към СОУ „Димитър Благоев” , град Доспат.      
Основната цел на спектакъла „Пролетна магия” е насочена към подобряване на подкрепящата среда, интегрирането и включването на децата  със специални образователни потребности в социалния живот.
Винаги сме смятали, че милосърдието и готовността да отдадеш най-доброто от себе си на другите , трябва да е водещо в отношенията на хората.  
Дейностите ни са съсредоточени в провеждане на творчески  занимания в областта на изкуството, с цел използване възможностите на творчеството за духовното израстване на учениците.    Налице са  умения у учениците да формират социални качества у себе си – умения за работа в екип, толерантност, солидарност в групата, взаимопомощ, налице е едно позитивно приятелство.

   

 


Учениците от Клуб „Театрално изкуство“, с ръководител Ваня Мутафчева, организираме изява - поетичен рецитал и конкурс под наслов: „Любовта на най-нежните и драматични български поети“ – символисти в българската литература - Пейо Яворов и Димчо Дебелянов.
В нашето динамично съвремие сякаш сме забравили думите на Патриарха Иван Вазов, че „Науката е светилото на един народ, а литературата е животът на този народ“.
Повелите и нравствените послания на гениалните български творци трябва все по-силно да  отекват в мислите и постъпките ни.
Поезията в битието ни е все по-малко, красотата и вълшебството на поетичните светове все повече бледнеят пред прагматизма на съвременниците ни.
Затова у мен като ръководител на Клуб „Театрално изкуство“ се породи идеята да проведем тази поетична „среща“ с най- нежните лирици Пейо Яворов и Димчо Дебелянов.
Целта ни е да ви отведем в света на възвишените чувства, на неподкупните съвести на двамата поети, на нравствените им уроци, преминали през изпитанията на времето, донесли до  нас мечтата за достигане на идеала и съвършенството в човешката личност и общество.
Изключителното въздействие на подготвената поетическа изява е осъществено от майсторски направените презентации от Клуб “Изграждане на училищен помощен център и обработка на снимки и видео“, с ръководител Евелина Милушева.
Двата клуба осъществяват съвместни инициативи, което говори за едно позитивно приятелство и творческа работа в екип.

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0