Дати за провеждане на национално външно оценяване

 


 

 

 

 

IV клас

 

Дата на изпита

Български език и литература

27 май 2021 г., начало 10:00 часа

Математика

28 май 2021 г., начало 10:00 часа

 

VІІ клас

Български език и литература

16 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

Математика

18 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

 

X клас

 

Български език и литература

16 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Математика

18 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

по график в периода  11 - 15 юни 2021 г.

 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности