ЗА НАС:

 • СУ "Димитър Благоев"- гр. Доспат е утвърдено учебно заведение с добре подбрана и високо квалифицирана учителска колегия, носеща белезите на системност, критичност и професионализъм. В училищото работят високо квалифицирани педагогически кадри. Всички са с висше образование- магистри и бакалаври. От тях един е с І ПКС, дванадесет с ІІ ПКС, трима с ІІІ ПКС, дванадесет с ІV ПКС и двама с V ПКС и в момента повишават професионалната си квалификация.

 • Да си учител не е просто професия, това е призвание! Да си добър учител, означава да съзреш благодарност в очите на вече порасналите си ученици! Добрият учител не променя своя възпитаник, той го подкрепя и му помага сам да избере пътя на промяната...

 • ДИРЕКТОР
ЕМИЛ АНТИМОВ ХАВАЛЬОВ
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛ
 • Български език и литература
 • Български език и литература

Ваня Мутафчева - главен учител

 

Илиана Якимова

 • Английски език
Севдалина Моллова; Светослава Джинсова
 • Френски език
Ирена Парутева
 • Математика
Веселинка Соколова; Иванка Кехайова
 • Информатика;
 • Информационни технологии

Анелия Каменова;

Eвелина Милушева

Анета Ашикова

 • История и цивилизация
Лилко Мудов
 • Биология и здравно образование
Росица Кадиева
 • Химия и опазване на околната среда
Емил Мутафчев
 • Физика и астрономия
Милен Танев
 • География и икономика; Философия и психология
Капка Бозова
 • Физическо възпитание и спорт
Николай Байкалов; Елин Шалганов
 • Изобразително изкуство
Ирена Парутева
 • Музика
Сeвдалин Пашов
 • Теоретично обучение по професия
Анелия Иванова
 • Практическо обучение
Анелия Иванова
 • Начален етап на основното образование (I-IV клас)
Антоанета Вълнева, Илиана Бумбова, Елка Халачева, Бистра Хаджиева, Силвия Пехливанова, Ружа Кукунджиева, Кристина Мудова, Александра Айвазова
 • Учител в ПИГ ((V - VII клас)

Алие Багрянова, Веселин Сариев

Административен персонал:  
 • гл. счетоводител

Малина Огнянова

 • завеждащ административно-технически персонал

Евгения Айвазова

 • домакин

Миглена Милушева

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ:  
 • охрана

Милена Хавальова

 • огняр
 • поддръжка

Нейдим Синанов

Недко Халачев

 • хигиенисти
Джемиле Байрямова, Сузана Танева, Дияна Горова


Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0