СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат

Вече над 50 години нашето училище е храм на просвещението и културата. С възрожденски плам и вяра, нашите предци създават училището като огнище на образованието, българщината и европейските ценности.

СУ Димитър Благоев, град Доспат

За нас

СУ „Димитър Благоев“- гр. Доспат е утвърдено учебно заведение с добре подбрана и високо квалифицирана учителска колегия, носеща белезите на системност, критичност и професионализъм. В училищото работят високо квалифицирани педагогически кадри. Всички са с висше образование- магистри и бакалаври. От тях четирима са с І ПКС, шестнадесет с ІІ ПКС, четирима с ІІІ ПКС, четирима с ІV ПКС и двама с V ПКС и в момента повишават професионалната си квалификация. Да си учител не е просто професия, това е призвание! Да си добър учител, означава да съзреш благодарност в очите на вече порасналите си ученици! Добрият учител не променя своя възпитаник, той го подкрепя и му помага сам да избере пътя на промяната

Училището разполага с модерна материално-техническа база

Години

Екип

Ученика

Направете вашият точен избор!

В живота ни има неща, които избираме, и такива, които ни се случват. Учението в нашето училище не е случаен избор. По -скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета. СУ „Д. Благоев“ град Доспат е място, което изгражда силни и упорити характери, способни да поемат предизвикателствата на живота.