Екип

Структура

Емил Хавальов

Директор

СУ Димитър Благоев, град Доспат

СУ „Димитър Благоев“- гр. Доспат е утвърдено учебно заведение с добре подбрана и високо квалифицирана учителска колегия, носеща белезите на системност, критичност и професионализъм. В училищото работят високо квалифицирани педагогически кадри. Всички са с висше образование- магистри и бакалаври. От тях четирима са с І ПКС, шестнадесет с ІІ ПКС, четирима с ІІІ ПКС, четирима с ІV ПКС и двама с V ПКС и в момента повишават професионалната си квалификация.

Да си учител не е просто професия, това е призвание! Да си добър учител, означава да съзреш благодарност в очите на вече порасналите си ученици! Добрият учител не променя своя възпитаник, той го подкрепя и му помага сам да избере пътя на промяната…

Ваня Мутафчева - главен учител

Български език и литература

Eвелина Милушева - главен учител

Информационни технологии

Светослава Джинсова

Английски език

Ирена Парутева

Френски език

Анелия Каменова

Информатика

Росица Кадиева

Биология и здравно образование

Евелина Пържанова

Английски език

Веселинка Соколова

Математика

Анета Ашикова

Информационни технологии

Росен Узунов

Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия

Илиана Якимова

Български език и литература

Иванка Кехайова

Математика

Лилко Мудов

История и цивилизация

Капка Бозова

География и икономика, Философия и психология

Николай Байкалов

Физическо възпитание и спорт

Анелия Иванова

Теоретично обучение по професия, Практическо обучение

Бисер Рашилов

Физическо възпитание и спорт

Ирена Парутева

Изобразително изкуство

Начален етап на основното образование

(I-IV клас)

Антоанета Вълнева

Бистра Хаджиева

Кристина Мудова

Илиана Бумбова

Силвия Пехливанова

Александра Айвазова

Силвана Талипова

Ружа Кукунджиева

Учител в ПИГ

(V – VII клас)

Веселин Сариев

Алие Багрянова

Педагогически специалисти 

(психолог, ресурсен учител)

Невина Пържанова-психолог

Красимира Шотарова - ресурсен учител

Административен персонал

Малина Огнянова

гл. счетоводител

Евгения Айвазова

завеждащ административно-технически персонал

Обслужващ персонал

Милена Хавальова

охрана

Милен Бълганов

шофьор

Дияна Горова

хигиенист

Недко Халачев

домакин, поддръжка

Нейдим Синанов

огняр

Къдрие Халачева

хигиенист

Валентин Парутев

шофьор

Сузана Танева

хигиенист