Материална база

Училището разполага с добра материално-техническа база

  • 17 класни стаи
  • конферентна зала
  • ресурсен кабинет
  • 2 физкултурни салона
  • медицински кабинет
  • 3 компютърни зали свързани в локална мрежа и едната зала с постоянен достъп до Интернет както за ученици, така и за учители
  • Специализирани кабинети по български език, английски език, руски език, биология, химия, физика, музика