НВО

Дати за провеждане на национално външно оценяване

 

IV клас

 

Дата на изпита

Български език и литература 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас

 

Български език и литература  13 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

 

X клас

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  (10 КЛАС)

  • 06 – 21 февруари 2023 г.  – Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
  • НВО по Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • НВО по Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото, начало 11,00 часа
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 19 юни 2023 г. (по желание на всеки ученик),

• Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

– за ниво А2, начало 11,30 часа

– за ниво А1, начало 12,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

  • 16 – 27 юни 2023 г. – Оценяване на изпитните работи от НВО
  • до 28 юни 2023 г. – Обявяване на резултатите о