НВО

Дати за провеждане на национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  (4 КЛАС)

IV клас

 

Дата на изпита

Български език и литература  27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика  28 май 2024 г., начало 10,00 часа

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  (7 КЛАС)

VІІ клас

 

Български език и литература 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)  20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

X клас

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  (10 КЛАС)

  • 06 – 21 февруари 2024 г.  – Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
  • НВО по Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • НВО по Математика 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) –11 юни 2024 г.:
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –  14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа.

• Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
– за ниво А2, начало 09,30 часа
– за ниво А1, начало 10,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

  • 16 – 27 юни 2023 г. – Оценяване на изпитните работи от НВО
  • до 28 юни 2023 г. – Обявяване на резултатите 

 

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП)  – 01.02. – 16.02.2024 г. вкл.