Ваканции и неучебни дни

Ваканции, изпити и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023– 2024 година:

 • ДАТИ УЧЕБНИ СРОКОВЕ
  15.09.2024 г. Начало на учебната година
  06.02.2024 г. Начало на втори учебен срок
  13.05.2024 г. Край на втория учебен срок за XII клас (13 учебни седмици)
  28.06.2024 г. Край на втория учебен срок за VIII – XI клас (18 учебни седмици)
  01.07.2023 г. – 31.08.2024 г. Производствена практика
  ДАТИ ВАКАНЦИИ
  28.10.2023 г. – 01.11.2024 г. Есенна
  23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. Коледна
  03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. Междусрочна
  30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. Пролетна за І – ХІ клас
  05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. Пролетна за XII клас
  ДАТИ НЕУЧЕБНИ ДНИ
  17.05.2024 г. ДЗИ по БЕЛ
  20.05.2024 г. Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  ДАТИ ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
  06.09.2023 г. Ден на Съединението на България
  22.09.2023 г. Ден на Независимостта на България
  24-27.12.2023 г. Коледа
  01.01.2024 г. Нова година
  03.03.2024 г. Ден на Освобождението на България от Османско иго
  01.05.2024 г. Ден на труда и на международната работническа солидарност
  05.05.2024 г. Великден
  06.05.2024 г. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
  24.05.2024 г. Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

 • ДАТИ УЧЕБНИ СРОКОВЕ
  15.09.2024 г. Начало на учебната година
  06.02.2024 г. Начало на втори учебен срок
  13.05.2024 г. Край на втория учебен срок за XII клас (13 учебни седмици)
  28.06.2024 г. Край на втория учебен срок за VIII – XI клас (18 учебни седмици)
  01.07.2023 г. – 31.08.2024 г. Производствена практика

  ДАТИ НЕУЧЕБНИ ДНИ
  17.05.2024 г. ДЗИ по БЕЛ
  20.05.2024 г. Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

  Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

   

  • 31.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
  • 15.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  • 13.05.2024 г. –  XII клас (13 учебни седмици)

   28.06.2024 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

  • 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)