Ваканции и неучебни дни

Ваканции, изпити и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

 • 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
 • 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
 • 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
 • 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
 • 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

 • 06.02.2023 г. – I – XII клас

Неучебни дни

 • 19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
 • 23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
 • 16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

 • 16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.
 • 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)