ДЗИ

Полезна информация за зрелостника – ВАЖНИ СРОКОВЕ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

МАТУРИ 2024

  • ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас):

МАЙСКА СЕСИЯ

  • Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити
  • Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  •  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Най-често задавани въпроси от ученици  и родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимумсреден (3) по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети в зависимост от това какви са профилиращите предмети спрямо профила, в който си се обучавал или професия:

Ø      чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език; др.)

Ø      математика; информатика, информационни технологии, предприемачество

Ø      държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация.

Ø      предметен цикъл “Философия”;
Ø      география и икономика;
Ø      биология и здравно образование;

Ø      физика и астрономия;

Ø      химия и опазване на околната среда;

Ø      история и цивилизация;

Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, НЕ получаваш диплома за средно образование. 

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По български език и литература, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш и кратък текст или да решиш задача.

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на: www.mon.bg/opencms/opencms/documents/dzi  в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

БЕЗПЛАТЕН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

ЗА МАТУРИТЕ:    0800 19 010