ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Покана за свикване на родителска среща във връзка с избор на ОС

Протокол от общото събрание

Заповед 

Покана за определяне на членовете на ОС

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ при СУ „Димитър Благоев“ – Доспат

Институция, на която е представител

 РОЛЯ

 ИМЕ

 ФАМИЛИЯ

родители

председател

Невена

Парутева

родители

член (титуляр)

Антонина

Пашамова

родители

член (титуляр)

Невена

Данаилова

родители

член (титуляр)

Нина

Чаушева

родители

член (титуляр)

Радина

Байкалова

финансиращ орган

член (титуляр)

Юлия

Джамбазова

Училищно настоятелство при СУ „Димитър Благоев“ – Доспат

 РОЛЯ  ИМЕ  ФАМИЛИЯ

председател

Айше

Кехайова

член

Алие

Багрянова

член

Анелия

Каменова

член

Росен

Узунов

член

Фатме

Парутева