Директорът на СУ „Димитър Благоев“, Емил Хавальов  връчи сертификати за дигитална компетентност на ученици от 11а клас. Сертификатите удостоверяват самостоятелно ниво на владеене по Европейската референтна рамка за оценяване.
Учениците участваха в стартиралото миналата учебна година, НВО по дигитални компетентности, където показаха своите знания и умения.