Учениците от 4 клас се потопиха днес във вълнуващ бинарен урок, който обедини Час на класа и Математика. Ръководители на урока бяха госпожа Кристина Мудова и господин Бисер Рашилов. Включването на междупредметни връзки не само не натоварва учебния процес, но го прави по-цялостен и логичен, като привлича интереса на учениците. Чрез интерактивен начин, посредством презентиране  на групата на класа и логически задачи, възпитаниците на училището представиха своите разнообразни дейности и постижения през учебната година  и решаваха логически задачи. Бинарният урок  беше изключително успешен, като съчетаваше умения от различни дисциплини и ги обединяваше в един динамичен и интерактивен урок. Гости на урока бяха Емил Хавальов – директор на СУ „Димитър Благоев“,  Eвелина Милушева – главен учител, Невина Пържанова – психолог СУ „Димитър Благоев“, Красимира Шотарова – ресурсен учител, Магдалена Сариевюа – медицинска сестра.