,, Детство мое, не отлитай и окриляй ми мечтите. Не, не бързам да порасна, детството е тъй прекрасно! “ На добър път, мили деца! Щастливо лято!