„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” – МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА”- 4 500 ЛЕВА

Иновативното СУ „Димитър Благоев“ е едно от малкото училища в Смолянска област с одобрено проектно предложение към МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Закупени са ученически шкафчета за учениците от начален и прогимназиален етап/1-7клас/. В тях учениците могат да съхраняват учебниците си, учебните комплекти и помагала и други материали, необходими за осъществяването на образователния процес, както и екипи за физическо възпитание и лични вещи. Всеки ученик може да постави и подреди учебниците, пособията и помагалата и да организира личното си пространство естетически.
Основната цел на проекта е да се олекотят раниците на учениците, а целодневното обучение да бъде по-ефективно и организирано.

Умения

Публикувано на

май 20, 2022