„Осигуряване на съвременна образователна среда” – Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 9987.87лв. – „УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ”

Средствата по проекта ще помогнат за оборудване на стая по интереси, в която децата да се чувстват в свой детски свят, заобиколен с игри, герои от приказки, предмети. Чрез заниманията по интереси в оборудваната за тази цел стая, учениците ще разгръщат интелектуалния и творчески потенциал и всеки ще може да избере предпочитаната игра или област на изкуството. Така учениците получават сериозни познания, събужда се желанието за изява и се насърчават естествените им заложби, без да се отнема от радостта и неповторимия поглед към света. Изграждат се трайни човешки и житейски ценности като се поддържат високи стандарти във всички сфери на целодневното обучение.

Умения

Публикувано на

май 20, 2022