„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.” – 14 000 лв.

Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградената безжична мрежа ще осигури възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Умения

Публикувано на

май 20, 2022